Bel voor meer informatie +31 (0) 48 546 06 20(lokaal tarief) 06-82761790

Home > Geschillencommissie

Geschillencommissie

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn over onze dienstverlening en of het behandelingsresultaat, dan heeft Bauland Kliniek een toegankelijke klachtenregeling.

Online afspraak maken

Of bel voor meer informatie

+31 (0)48 546 06 20

Met deze klachtenregeling proberen wij graag eerst met u tot een oplossing te komen. Wanner dit niet lukt, dan kunt u terecht bij onze externe klachtenfunctionaris. Indien u er zowel met ons als met de externe klachtenfunctionaris niet uit komt, dan kunt u een beroep doen op de externe geschillencommissie.

De Geschillencommissie kan en zal een beslissing vellen over de zaak en/of personenschade die betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van de gesloten overeenkomst tussen u en Bauland kliniek. De Geschillencommissie brengt na een gewogen afstemming en onderzoek een bindend advies uit of bevordert een schikking tussen de klager en Bauland kliniek. Bauland Kliniek is aangesloten bij de landelijk opererende ‘De Geschillencommissie’ (Postbus 90600, 2509 LP Den Haag www.degeschillencommissie.nl)

De Geschillencommissie voldoet aan de erkenningseisen van de Nederlandse overheid. Dit betekent dat u kunt rekenen op een goede procedure en een onpartijdige beslissing. Let er wel op dat u bij de aanvang van een geschillenprocedure klachtengeld verschuldigd bent. Afhankelijk van de uitkomst en het advies, krijgt u dit bedrag weer terug. Voor meer informatie kunt u direct contact opnemen met De Geschillencommissie of met onze interne klachtenfunctionaris.